fbpx

Інформація

Статут

Відкрити

Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини

Відкрити

Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг

Відкрити

Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я

Відкрити